Mentrestant 11

mentrestant 11
mentrestant 11
El butlletí de desembre, que gairebé tanca un any per recordar.